Det låter som företaget du arbetar för erbjuder dig en så kallad avgångspension, där arbetsgivaren betalar in de premier du hade fått om du hade jobbat kvar i form av ett engångsbelopp. Du får därefter pension istället för lön. Det vanligaste är att pensionspremien betalas in som ett engångsbelopp. Pensionen beskattas därefter som vanlig inkomst.

Hälsningar
Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP