Hej Mona, alla försäkringsbolag sätter sina egna premier beroende på egen skadestatistik och hur de ser på risken för kommande skador. Därutöver kan kunden även få olika typer av rabatter, beroende på om man har fler produkter eller om vissa skadeförebyggande åtgärder har gjorts så att risken för skada har minskat. Jag tänker exempelvis på om larm är installerat eller andra åtgärder som olika bolag ger olika rabatter för. Därför skiljer sig premierna åt hos olika bolag.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar