Om man har sålt en bostad och köpt en ny kan vinsten skattas av direkt eller uppskov begäras. 22/30 av vinsten beskattas med skattesatsen 30 procent. Det största möjliga uppskovsbeloppet är 1,45 miljoner kronor och då räknas eventuellt gammalt uppskov in i det. Ett uppskov kostar 0,501 procent av uppskovsbeloppet varje år. Vid lån av pengar för att skatta av vinsten direkt och på så sätt slippa uppskovsränta, måste låneräntan vara lägre än 3,25 procent för att det ska vara lönsamt. Den som sålt en bostad med förlust kan dra av förlusten, men den är avdragsgill enbart till hälften.