Du kan bara spara 1000 kr/månad i en privat pensionsförsäkring på grund av att skatteavdraget är begränsat till 12 000 per år. Avdrag för privat pensionssparande utan pensionsrätt i anställningen kan maximers till 35% av inkomsten + 12 000 kr. Men jag rekommenderar att du tar kontakt med skatteverket för att få reda på exakt hur du ska göra.

Som ett riktmärke kan du använda dig av vad du skulle fått vid en kollektivavtalad pension med så kallad ITP 1. Då skulle pensionsavsättningen vara 4,5 % upp till en lön på 35 375 kr/månad samt överstigande del, 30 % på lön 14 625 kr/mån, dvs.en totalsumma på 5.980 kr/ mån vid en lön på 50 000 kr/ mån för 2013.

Ska du spara så mycket pengar skulle jag rekommendera att du gör det i en kapitalförsäkring.

Hälsningar
Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP