Runt 80 procent av oss svenskar sparar på något sätt. Sparkontot är den vanligaste spartypen och därefter fonder. När det gäller antal fondsparare ligger vi i topp bland alla länder. Vårt sparande brukar öka när det är bistrare ekonomiska tider och sjunka när det ser ljusare ut. Och de senaste åren har sparandet generellt ökat.

En del sparare är intresserade och följer olika marknaders utveckling och gör omplaceringar vid behov. Men jag är övertygad om att den övervägande delen av svenskarna inte är lika insatta och varken kan eller vill vara aktiv med sina sparpengar. Det är därför lätt hänt att man hoppar på en placering med hög risk som för tillfället låter bra och låter det rulla på år efter år utan att tänka på det. I sämsta fall kan de upptäcka efter en tid att placeringen inte blev så lyckad som det var tänkt. Har man inte följt med i utvecklingen finns risken att man ligger kvar för länge med sina pengar i ett sparande som kräver mer aktivitet. Och att värdet kan sjunka relativt snabbt om risknivån är hög.

Tillhör du dem som inte är så aktiv utan kanske har automatiskdragningar från lönekontot och inte tänker så mycket på hur pengarna sparas. Och ännu mindre tittat på hur värdet har utvecklats på senare tid. Då är det viktigt att fatta långsiktiga beslut och fördela kapitalet i olika sparformer och på olika marknader för att inte ta för stora risker. Istället för att välja smalare fonder med hög risk kan det vara klokare att välja en lägre risknivå där man inte behöver vara lika aktiv utan känna sig trygg i det man valt under en tid framåt.
Ett sätt att minska risken är att dela upp kapitalet och det regelbundna sparandet utifrån hur länge pengarna ska sparas. Kort sikt, medellång och långsiktigt sparande. Det är sedan viktigt att risknivån blir lagom i det totala sparandet. Genom att välja exempelvis sparkonto, olika typer av fonder, försäkring och amortering blir du mindre sårbar om det händer något där det krävs snabba åtgärder.

Sparandet förändras också beroende på var i livet man befinner sig och man behöver lägga fokus på olika sparmål. Under vissa perioder behöver risknivån vara lägre och under andra perioder kan man höja den. Men det är bra att titta över sparandet varje år och fatta nytt beslut om sparfördelningen ska ligga kvar på nuvarande sätt eller om det krävs en ny fördelning. Vill eller kan man inte göra det själv, boka tid hos en rådgivare på banken och lägga upp en strategi efter de egna förutsättningarna.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar