Det är bra att ha en tjänstepension eller privat pension som kompletterar den allmänna pensionen. Som egenföretagare får man själv ta helt ansvar för pension utöver den allmänna utifrån ekonomisk situation och önskvärd pensionsnivå. Det finns alltså inget generellt svar på din fråga.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension