Jag utgår från att du med pensionssparform menar pensionsförsäkring och baserar svaret på det antagandet. En traditionell pensionsförsäkring kan vara ett alternativ för den som inte vill eller kan engagera sig i fonder eller aktier. I en traditionell försäkring kan spararen inte själv påverka placeringarna som normalt förvaltas i en mix av tillgångsslagen aktier, räntor och fastigheter. Den traditionella försäkringen innehåller också en garanti i botten.

Ett annat alternativ är att välja en fondförsäkring där förvaltningen automatiskt anpassas efter spararens ålder (risken minskas med stigande ålder). Fondförsäkring har dock ingen garanti. Innan du bestämmer dig är det också bra att jämföra likvärdiga försäkringars avgifter. Du kan läsa mer pensionsförsäkringar och jämföra avgifter på www.konsumenternas.se

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension