Med din ålderspension förutsätter jag att du menar din allmänna pension och med den händer ingenting oavsett vad man har för privat pensionssparande. Är det däremot så att ni baserat på er allmänna pension har rätt till något form av bidrag, exempelvis bostadsbidrag från försäkringskassan så är ju den typen av bidrag inkomstprövade. Därmed kan det vara så att man med endast allmän pension är berättigad till exempel bostadsbidrag men att ett sådant skulle falla bort om man började plocka ut pengar ur sin privata pensionsförsäkring. Men generellt sett händer alltså ingenting med din allmänna pension oavsett vad du har för kompletterande sparande.

Hälsningar
Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP