Du får skatteavdrag som motsvarar det belopp som du under året betalar till din pensionsförsäkring. Avdraget är dock maximerat till 12 000 kronor per år.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension