Investerarskyddet gäller upp till 250 000 kronor totalt för alla dina aktier och andra värdepapper som t.ex. obligationer eller derivatinstrument. Normalt sett ska dock inte dina värdepapper påverkas vid en konkurs eftersom institutet enligt lag är skyldigt att hålla dina värdepapper åtskiljda från sina egna tillgångar. Om institutet har följt regelverket får du därför ut hela ditt värdepappersinnehav vid en konkurs oavsett hur stort det är. För att investerarskyddet ska behövas krävs att institutet har brutit mot reglerna redan innan konkursen inträffade. Skyddet gäller inte värdeförändringar på dina värdepapper.

Mvh Maria