Hej, det finns några andra aktörer som erbjuder tjänster motsvarande Prognosias. Om och i så fall på vilket sätt de andra aktörerna skiljer sig jämfört med Prognosia har jag ingen uppfattning om.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension