Om du har en aktiedepå med förlust kan du dra av förlusten mot eventuell vinst på andra tillgångar. Har du ingen vinst att kvitta förlusten mot får du göra avdrag i deklarationen med 70 procent av förlusten. På ett investeringssparkonto (ISK) betalar du en schablonskatt varje år, även de år du gör förluster. Tänker du byta aktier ofta och får bra avkastning är ISK bra eftersom du inte betalar skatt vid försäljningarna. Istället schablonbeskattas för innehavet, vilket vanligtvis ger en lägre beskattning.

Det är också bra att ha aktier med hög utdelning inom ISK, då utdelningen blir skattefri om du ta ut utdelningen direkt efter utbetalning. Men tänker du ha kvar samma aktier under flera år är valet inte lika tydligt eftersom du schablonbeskattas för ditt innehav även under förlustår på ett ISK och inte heller kan dra nytta av att du slipper skatta för varje försäljning på samma sätt som om du ofta säljer och köper aktier. Om du lyfter in dina Telia-aktier till ISK får du skatta av förlusten eller vinsten, som om du hade sålt dem på insättningsdagen.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank