Hej
Tyvärr går det inte att svara på frågan om vad som ger bäst avkastning. Det handlar som vanligt om att placeringen bör anpassas till spartidens längd, sparandets ändamål, din attityd till risk samt de avgifter som sparandet är förenat med. Det finns också olika sparformer att välja på,
t ex pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, individuellt pensionssparande, investeringskonto, fondsparande och kontosparande. I valet av sparform är syftet med sparandet en faktor att ta hänsyn till. Tänk också på att avgifterna varierar mellan de olika sparformerna. Annat att ta hänsyn till är att olika sparformer har olika skatteregler.

Oavsett sparform så är den allmänna och generella uppfattningen att aktiesparande normalt har hög risk medan räntesparande anses ha låg risk. Å andra sidan förväntas aktiesparande på sikt ge högre avkastning jämfört med räntesparande. Det är bl a mot bakgrund av detta som risk måste ställas till spartidens längd.

Om det är försäkringssparande som du är intresserad av går det att välja fondsparande eller traditionell försäkring med garanti.

Jag råder dig att ta kontakt med t ex din bank eller försäkringsbolag för att få information om vad som kan passa dig.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension