Hej Jenny!

Du behöver inte betala kapitalskatt på utdelningen varken i en kapitalförsäkring eller i en ISK. Utdelningen läggs in i kapitalförsäkringen och tas upp till schablonbeskattning vid årsskiftet, precis som aktierna gör. Om du äger utländska aktier som ger utdelning ser det däremot lite annorlunda ut. Då beskattas utdelningen enligt ett beskattningsavtal mellan Sverige och det land aktien är noterad i. Den så kallade utländska kupongskatten dras direkt från utdelningen, och resten av utdelningen schablonbeskattas vid årsskiftet.

Mvh
Maria