På pensionsmyndighetens hemsida kan du läsa allt om hur fonden är uppbyggd och hur den fungerar. Pensionsmyndigheten of Såfa

Hälsningar
Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP