Ju tidigare du tar ut pension, desto lägre blir den. Hur mycket lägre pensionen blir skiljer sig åt mellan t ex allmän pension och tjänstepension. På minpension.se kan du göra vissa simuleringar för att få en uppfattning om hur pensionen påverkas vid olika uttagsåldrar. För mer exakta uppgifter kan du kontakta Pensionsmyndigheten när det gäller allmän pension. Har du tjänstepension och privat pension kan du kontakta respektive försäkringsbolag.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension