Regeringen räknar med att kunna lägga fram ett förslag till riksdagen före årsskiftet 2013/2014 så att de nya reglerna kan träda i kraft 1 juli 2014. För låneavtal som tecknas innan ändringen träder i kraft kommer nuvarande regler om ränteersättning att tillämpas. Här är länkar till Regeringens pressmeddelande, förslaget i sin helhet samt en artikel i Dagens Nyheter som i korthet beskriver vad det nya förslaget innebär.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank