När du sparar i en kapitalförsäkring betalar du inte skatt på dina vinster, men du får heller inte dra av eventuella förluster. Istället betalar du en schablonskatt varje år som baseras på försäkringens värde och dina insättningar under året. I dagsläget är skatten ca 0,5 %.

Fördelen med kapitalförsäkringen är att om du har en avkastning som är högre än statslåneräntan (som idag är drygt 2 %) så är det mer lönsamt med försäkringen än en vanlig depå. Idag krävs med andra ord inte en speciellt hög avkastning för att försäkringen ska vara lönsam, men det kan ändras när räntorna stiger.

En nackdel är att om du gör dåliga affärer får du inte dra av förlusterna i deklarationen, men du får betala skatt ändå.

Mvh
Maria