Intresset för pension ökar, rapporteringen i media lika så. Det har genom åren lagts stort fokus på att informera om vikten att vi ska pensionsspara, men mindre hur, i vad och på vilket sätt.

Genom mitt arbete på SPP har jag fått större inblick på områden som sätter pensionssparandet i ett annat perspektiv. Jag samarbetar inte bara med ekonomer utan även med analytiker som har tung kompetens inom exempelvis mänskliga rättigheter, klimatutmaningar och korruptionsbekämpning. Tio kolleger med imponerande sakkunskaper som följer alla de bolag som SPP/Storebrand investerar i för att säkerställa att investeringarna är hållbara.

Samma kolleger berättar också engagerat och allvarligt hur det egentligen står till med världen, att vi idag lever vi som om vi hade flera jordklot att vältra oss i. Och att om vi fortsätter så här har vi förbrukat 2,3 jordklot år 2050. Det bådar inte gott för den värld vi ska pensionera oss i, som redan idag vittnar om resursbrist, krig och social oro. Vi vet också att varje svensk vill och behöver spara mer till sin egen pensionstillvaro under åren som kommer.

Varför är detta relevant? Jo, för om vi investerar våra sparpengar i bolag som tänker långsiktigt och har en tydlig, integrerad hållbarhetsstrategi så gör vi ett val som inte bara är bra för samvetet, utan även för plånboken. Det är nämligen detta hållbara investeringar handlar om, att vända ryggen åt dåliga aktörer och investera i de smarta. Jag anser att det är de sistnämnda som förtjänar att ha svenskarnas pensionsmedel i ryggen och det är de bolag som vi är övertygade kommer att vara mest lönsamma i framtiden.

Därför försöker jag ständigt lyfta frågan och belysa vilken makt vi har genom våra sparpengar. – Varför köpa ekologiska bananer om vi inte investerar våra sparpengar på hållbart sätt? Responsen varierar men jag tycker att fler sparare borde vara intresserade av hur världen ser ut den dagen de ska använda sina sparpengar. Jag räknar med att intresset inte kommer att fortsätta att bara variera utan kommer att explodera. Vi ska ju ha en bra värld att gå i pension i också.

Katarina Wiberg