Bryter man ett bundet elavtal i förtid får man betala en ersättning till sitt tidigare elhandelsföretag. Hur ersättningen beräknas framgår av de allmänna villkor som följer med elavtalet. En vanlig skrivning är att ersättningen inte får överstiga vad företaget kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid. Så kolla löptiden på ditt nuvarande elavtal innan du tecknar ett nytt. Konsumenternas Energimarknadsbyrå har bra checklistor och faktablad om elavtal och hur man byter elhandelsbolag.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank