Hej!
Det statliga tjänstepensionsavtalet är likvärdigt med det privata tjänstepensionsavtalet ITP, så det bör inte bli någon större skillnad.

Hälsningar Katarina