Försäkra dig själv och din familj

Det är lättare att köpa en tröja än en försäkring. Du kan känna, prova innan köpet och använda den direkt efter köpet. Men en försäkring kan du aldrig testa innan och du får oftast inte nytta av den förrän något tråkigt inträffar. Och förhoppningsvis behöver du inte använda den alls. Försäkringar på hemmet och bilen är naturligt för de flesta men att försäkra familjen är inte lika självklart.
Visst är det tufft att tänka på frågor som olycksfall, sjukdom och död men förutom att det blir en svår situation för familjen och den enskilde när något sådant inträffar så påverkas även ekonomin. Det är därför bra att räkna på hur hushållet skulle klara sig ekonomiskt och vilka försäkringar som eventuellt behöver tecknas. Vissa tror också att hemförsäkringen täcker vid olycksfall och sjukdom vilket den inte gör. Dessutom är ersättningsnivån för dessa typer av händelser ofta otillräcklig från samhället.

De flesta anställda har ett visst försäkringsskydd via sin arbetsgivare men behovet av försäkringar är individuellt och många behöver förstärka skyddet. Olycksfallsförsäkring, inkomstförsäkring, barnförsäkring och livförsäkring är vanligt att komplettera beroende på livssituation.

Olycksfallsförsäkring för vuxen
Teckna en försäkring som gäller dygnet runt både vid olycksfall och vid sjukdom. Den viktigaste ersättningen från försäkringen är om du skulle skadas eller bli allvarligt sjuk vilket skulle leda till invalidisering. Utbetalning från olycksfallsförsäkringen för nedsatt arbetsförmåga och för kroppslig nedsatthet kan då underlätta att göra vardagen lite lättare för den drabbade. Hur högt försäkringsbeloppet blir bestämmer du själv genom att välja hur många prisbasbelopp du önskar. Normalt väljer du mellan 10 upp till 50 prisbasbelopp, vilket är mellan 445 000 till 2 225 000 kronor år 2013.

Barnförsäkring
Barnen kan vara försäkrade i hemkommunen men ofta bara för olycksfall och enbart under skoltid. Villkoren ser olika ut i kommunerna. Barnen behöver en försäkring som gäller dygnet runt för olycksfall och sjukdom. En barnförsäkring ger olika typer av ersättningar men den viktigaste är om barnen skulle råka ut för sjukdom eller olycksfall som innebär att de inte kommer att kunna arbeta fullt ut som vuxen. Ersättningen från samhället är låg om man inte kan jobba alls, vilket i framtiden skulle kunna leda till en tuff ekonomisk situation för barnet.

Inkomstförsäkring
Blir du arbetslös kan du få ersättning om du är medlem i A-kassan. Den ger en ersättning som maximalt kan uppgå till 680 kronor per dag och utbetalas fem dagar i veckan. Det beloppet ligger klart under den lönenivå som de flesta anställda har. Det betyder att om du blir arbetslös måste du klara dig på en betydligt lägre inkomst än vanligt. Ditt fackförbund erbjuder troligen en inkomstförsäkring som kan ge högre ersättning. Kontrollera med dem vilka villkor som gäller.

Livförsäkring
Skulle det värsta inträffa att din partner avlider i förtid blir livet upp och ner. Det är många frågor att ta ställning till och bor barn fortfarande hemma är det ännu mer att tänka på: Ska man bo kvar i nuvarande bostad, behöver barnen byta skola, hur blir ekonomin?
Har familjen barn som inte är gemensamma måste man även tänka på att det finns kapital för att lösa ut barnens arv. Det gäller även för sambopar som har gemensamma barn, eftersom barn till sambor alltid får ut minst sin laglott även om testamente är skrivet.
Det är en stor fördel om det finns tid att samla tankarna och i lugn och ro fatta sina beslut istället för att skynda på och kanske senare ånga sig. Om en summa pengar betalas ut kan det innebära att man har råd att bo kvar något år och kanske ta ledigt under en tid.

Många behöver hjälp med att reda ut vilket försäkringsskydd hushållet behöver och vilka försäkringar som behöver kompletteras. Boka gärna ett möte med en försäkringsrådgivare och diskutera vilka alternativ som finns.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar