Hej, det finns principiella skillnader mellan de två sparformerna. Den traditionella försäkringen har en garanti som saknas i fondförsäkring. Om du väljer fondförsäkring har du möjlighet att själv välja inriktning på sparandet, vilket du inte har i en traditionell försäkring.

Tyvärr går det inte att besvara din fråga om vilken sparform som passar dig. Några tips är att du själv funderar kring din kunskap och ditt intresse gällande sparande och placeringar, och hur du förhåller dig till risk.

Jag råder dig att fundera på ovanstående och kanske inhämta mer fakta innan du bestämmer dig.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension