Skatten är 22 procent av vinsten, så din dotters vinstskatt blir 121 000 kronor.

Köper din dotter en ny bostad kan hon skjuta fram beskattningen genom att begära uppskov. Då får hon i stället betala en årlig skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet (550 000 kr). Det motsvarar en årlig avdragsgill ränta på ungefär 3,25 procent på de 121 000 kronor hon skulle ha betalat i vinstskatt. Så om din dotter kan låna pengar och få en ränta som är lägre än 3,25 % lönar det sig alltså att betala vinstskatten direkt.

Hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank