Intjänandet av den förmånsbestämda pensionen avbryts om du byter till en premiebestämd pension. Om du går över till en premiebestämd pension görs en beräkning av den vid övergången intjänade förmånsbestämda pensionen. Detta värde kallas normalt fribrev eller livränta, och betalas sedan ut vid den avtalade pensioneringstidpunkten.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension