Du bör först fundera på vilken risknivå du vill ha i ditt fondförsäkringssparande. Generellt kan fonder delas in i tre huvudkategorier, aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Av dessa tre har aktiefonder högst risk, därefter kommer blandfonder och lägst risk har räntefonder. Risknivån kan dock variera väldigt mycket inom respektive fondkategori beroende på fondens inriktning.

Det kan vara bra att jämföra olika fonder i inom samma kategori avseende risknivå och avgifter. Det går också att jämföra historisk avkastning. Historisk avkastning säger dock inget om framtida avkastning.

Du kan hitta mycket information om fondsparande på olika hemsidor.

När du väl har valt en eller flera fonder är det bra att löpande följa sparandet för att kunna avgöra om du ska göra några förändringar.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension