Hej!
Det finns olika typer av efterlevandeskydd som kostar beroende på vad som ingår i skyddet. Skyddet är oftast inte förenat med några höga kostnader och borde därmed inte vara något som påverkar din intjänade pension nämnvärt. Svårt att svara generellt när jag inte heller vet vad du har för typ av pensionslösning. Du bör ta kontakt med bolaget som betalar ut din pension för att får reda på exakt vad den kostar och vad som ingår. Först därefter kan du göra en bedömning om det är värt för dig att ha kvar.

Det som efterlevandeskydd ofta förväxlas med är återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet belastar inte pensionen.

Hälsningar
Katarina