Ett fribrev är en försäkring med sparande där premiebetalningen har upphört.