1. Uppskovet är en skatteskuld som du har och räknas bort från dina tillgångar innan arvet fördelas.

2. Har du fått beviljat uppskov med att betala skatt på vinst från bostadsförsäljning ska du ta upp 1,67 procent på uppskovsbeloppet som kapitalinkomst. Med 30 procents skattesats blir skatten 0,5 procent på hela beloppet. Du kan jämföra din kostnad som är 0,5 procent på hela uppskovsbeloppet med vad det kostar om du istället tar ett lån för att lösa in din skatt. Vad som lönar sig bäst beror också på hur låneräntan förändras framöver. Alternativt, om du har ett sparkapital som du kan använda för att lösa in uppskovsbeloppet, kan du jämföra kostnaden för uppskovet med den avkastning tu tror att du kan få årligen på det sparkapital du behöver ta av.

3. Skatteregler kan alltid ändras men jag har inte hört några förslag som tyder på en snar förändring av kostnad för uppskov mm.

4. Jag hänvisar dig till skatteverket i den här frågan, läs mer här.