Media tar då och då upp kvinnornas ekonomiska situation både under yrkesliv och under pensionen. Nyligen lyssnade jag på radio P1 där de pratade om att kvinnor har betydligt lägre pension än männen. Och tyvärr är det så att lägre inkomst och deltidsarbete under den yrkesverksamma delen av livet leder till lägre pension. Det är därför viktigt att lära sig hur de olika pensionsdelarna fungerar och förstå vilka konsekvenser olika beslut får.

Tyvärr är det så att de flesta yngre personer tycker att pensionen ligger många år framåt i tiden att det inte är någon idé att tänka på den nu. Det är först när man börjar närma sig pensionen som det blir mer viktigt att kolla hur det ser ut, och då är det ofta i senaste laget att hinna med eventuella åtgärder.

Det är en stor utmaning att få upp intresset för dessa frågor framför allt för de som är yngre. Att öka kunskapen om vilka konsekvenser olika beslut under livet får på pensionen är viktigt. Jag säger inte att man alltid ska jobba heltid och inte vara hemma med sina barn, utan jag tycker att man ska känna till konsekvenserna och utifrån det kunna fatta bra beslut. Numera går det exempelvis att flytta över premiepensionen mellan makar för att kompensera om den ena partnern är hemma mer, som ofta är kvinnor, eller se till att lägga undan lite extra pengar som är öronmärkta till pensionen.

Planera efter din ålder och livssituation

Tips till dig mellan 20 och 30 år

 • Många år i yrkeslivet ger högre pension men se till att betala skatt på lönen.

 • Tänk på att avtalspension är viktigt att få när du börjar arbeta. Den kommer att betyda mycket för din framtida pension.

 • Sätt undan en liten slant när du har stadig inkomst, som du kan spara långsiktigt.Tips till dig mellan 30 och 40 år

 • Arbetar du deltid under exempelvis barnåren påverkas pensionen negativt även om du får viss kompensation under barnens fyra första levnadsår. Din partner kan i vissa fall flytta över sin premiepension till dig som kompensation. Det är även klokt att spara extra privat.

 • Ta aktivt beslut om placeringen för din premiepension och avtalspension, det är ditt ansvar vilken avkastning du får.

 • Se över efterlevandeskyddet så att det är tillräckligt för familjen. Behovet är ofta som störst när barnen är små.
Tips till dig mellan 40 och 50 år

 • Nu har många ett relativt stort pensionskapital. Se därför till att risknivån ligger rätt för ditt totala sparande och kontrollera regelbundet premiepensionen, avtalspensionen och eget sparande.

 • Amortera på bolånen för att på sikt sänka ränteutgifterna.

 • På minpension.se, ser du hela din pensionsbild. Det du sparar privat, din avtalspension och den allmänna pensionen.
Tips till dig över 50 år

 • Börja planera för din pension. Gör en pensionsprognos på minpension.se och komplettera det egna sparandet vid behov.

 • Har du inte behov av ett efterlevandeskydd kan du sänka eller ta bort det helt. Det ger mer till din ålderspension.

 • Flytta stegvis över dina sparpengar till ränteplaceringar några år innan du planerar att sluta arbeta. Det minskar risken för brant nedgång i värdet på ditt sparande du har på aktiemarknaderna.