Vissa tjänstepensioner kan tas ut oberoende av om du arbetar eller inte, medan andra tjänstepensioner kan ha vissa begränsningar. Kontrollera med din arbetsgivare eller fackliga organisation vad som gäller för dig. Inkomstpensionen som tillhör den allmänna pensionen kan tas ut oberoende av hur du arbetar.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension