Vilken avgift din bank vill ta ut behöver du fråga den banken om. Om det är en avgift ska du ju också relatera den till hur mycket billigare ditt bolån blir om du byter bank för sparandet. Det jag kan tipsa dig om är att inte flytta pengarna från ett ISK till ett annat precis före ett kvartalsskifte eftersom de pengar du då flyttar beskattas dubbelt. I ISK är skatteunderlaget dels det som står inne på kontot i början av varje kvartal och dels insättningarna. Därför är det bättre att vänta med att sätta in pengarna till efter ett kvartalsskifte så du inte behöver skatta för en insättning du gör både exempelvis 25 mars (om du sätter in pengarna då) och därefter igen på samma pengar vid ingången av nästa kvartalsskifte i april.