Det händer en hel del. Sverige, Norge, Danmark och Finland har kommit överens om att bilda en gemensam nordisk elmarknad men det är inte klart när den kan börja fungera. För att få till stånd en gemensam elmarknad krävs ny teknik och nya regler i respektive land. Danmark har kommit längst och kan vara klara redan 2015. De övriga länderna ligger efter och har ännu inte presenterat någon tidplan. När den gemensamma nordiska elmarknaden väl är i gång kan vi konsumenter välja mellan samtliga cirka 800 nordiska elbolag. Projektet går under namnet NordREG och rapporterar regelbundet om utvecklingen på sin hemsida.

Vänliga hälsningar
Bodil Hallin