Hej!
Avdragsrätt för privat pensionssparande, där du som anställd inte har tjänstepension, är max 35 % av din lön (via löneavdrag som tjänstepension) + 12 000 kr (privat pensionssparande) dock max 10 prisbasbelopp + 12 000 kr.

I ditt fall får du sätta av upp till 155 400 kr (som tjänstepension) + 12 000 kr (privat pensionssparande) = 167 400 kr/ år. Detta gäller för 2014.

Hälsningar

Katarina