Insättningsgarantin gäller per person per bank. Därmed kan du aldrig få ut mer än idag ca 900 000 per bank/institut. Sprid på fler banker om du vill ha fler garantier. Eller kanske välj andra sparformer, där du får mer. Cicero Avkastningsfond har givit 3-4% är ett bra alternativ.

Lycka till! /Claes