Du bör först och främst fundera på syftet med ditt fortsatta sparande. Därefter kan du jämföra olika sparformer utifrån skatteregler, avkastningsmöjligeter, tillgång till kapitalet och så vidare. Du kan läsa mer om sparande och pensionssparande på konsumenternas.se.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension