Inkomsten som pensionär kommer att bli lägre, det känner de flesta till. Men exakt vilket belopp som kommer att utbetalas i pension vet ingen förrän pensionen är nära, eftersom den baseras på inkomsten under hela yrkeslivet och vilken avkastning du lyckas få i premiepensionen och tjänstepensionen. Dessutom påverkas ekonomin som pensionär av hur mycket du lyckas spara ihop själv.

Avdragsrätten på pensionssparande har försämrats stegvis och nu föreslår regeringen att den ska försvinna helt från 2016 och sänkas till 2 400 kronor år 2015. Men det är viktigt att förstå att långsiktigt sparande fortfarande är nödvändig för många och att det gäller att styra om sitt sparande till andra typer av sparformer. Spara på olika sätt till pensionen, och investeringssparkonto så kallat ISK, är ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande.

Investeringssparkonto, bra sätt att spara
ISK är en sparform som infördes år 2012 på initiativ från regeringen och fortfarande är det en sparform som många inte känner till. ISK kan liknas vid en ram som går att fylla med det innehåll du själv önskar exempelvis fonder och aktier.

En stor fördel är att du slipper deklarera dina affärer när du byter mellan dina placeringar eller säljer dina innehav. Skatten är en så kallad schablonskatt som betalas varje år istället för när du ska ta ut dina pengar. Schablonskatten baseras på statslåneräntan den 30 november året innan och inte på den verkliga avkastningen du har fått på dina placeringar. Det gör att beskattningen troligen kommer att bli lägre än om man sparar direkt i fonder eller aktier. Du kan spara genom månadsinsättningar eller engångsinbetalningar och flytta kapitalet mellan olika sparformer inom ISK utan att det får skattekonsekvenser. När du tar ut pengarna är de skattade och klara.

Amortering viktig, men inte som det enda sparandet
Nu när räntorna är låga är det bra att passa på att amortera extra på lånen. Men en del ser bostaden som det enda pensionssparandet, vilket kan bli svårt när inkomsten minskar vid pensionen och det inte passar att sälja bostaden just då. Värdet finns i bostaden men man kanske i första han behöver förstärka månadsinkomsten. Amortering är bra som en del i det totala sparandet för att få ner belåningsgraden men målet bör inte vara att bli helt skuldfri eftersom värdet på bostaden ofta kan handla om fler miljoner efter ett långt ägande. Att själv kunna utnyttja en del av värdet är viktigt för många istället för att hela värdet går som arv till barnen.

Svårare med korrekt pensionsprognos
Det egna sparandet som sparas på annat sätt än som ett avdragsgillt sparande räknas inte med på pensionssajten minpension.se. Meningen är att den totala pensionen ska visas där och är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Men mycket av det som vi sparar själva kommer inte att synas i fortsättningen, vilket gör det svårare att få en totalbild. Men det är viktigt att öronmärka sparande till pensionen och inte plocka ut pengarna innan det är tänkt, inkomsten som pensionär kommer att bli betydligt mycket lägre och det är viktigt att planera livet som pensionär i god tid innan.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar