Det finns faktiskt redan ett förslag om att det ska bli mer förmånligt för privatpersoner att investera i förnybar energi och själv leverera el till det allmänna elnätet. Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 juli 2014 och innebär att man får en skattereduktion som motsvarar dubbla energiskatten på den el man skickar ut på det allmänna elnätet upp till ett tak på 20 000 kilowattimmar om året. En elproduktion på 20 000 kilowattimmar motsvarar en skattereduktion på ungefär 12 000 kronor. Dessutom kan man ta betalt för den el man levererar. Ersättningen får man själv förhandla fram med sitt energibolag men man kan räkna med att få åtminstone 30 öre per kilowattimme, vilket motsvarar 6 000 kronor för en årlig produktion på 20 000 kilowattimmar. Jag vet inte om detta ensamt kommer att göra solkraftsproduktion till en bra affär för privatpersoner men det är helt klart ett steg i rätt riktning.

Här är några länkar om du vill läsa mer om solceller och solkraftsproduktion:

Regeringens information om det nya lagförslaget
Energimyndighetens info om att producera egen el
Energimyndighetens info om att stöd till solceller

Vänliga hälsningar
Bodil Hallin