Det går inte att säga hur mycket du behöver spara till din pension. Precis som du själv påpekar beror det bland annat var du ska bo och vilken levnadsstandard du vill ha som pensionär. Uppgifter om genomsnittlig pension i Sverige finns på pensionsmyndigheten.se

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension