På nätet hittar du aktuella råd från en rad fondanalytiker. Annars är det enkla att spara i de billigaste fonderna. Det finns 20-talet som kostar 0,4% och billigare. Går du på pris så slipper du högriskfonder och nischade experimentfonder. Lycka till! /Claes