Du kan dra av för utgifter du har haft för sådant som har förbättrat bostaden under den tid du har ägt bostaden men inte för sådant som hände före 1952 om du äger ett småhus (före 1974 för privatbostadsrätt).

Det gäller ny-, till-, eller ombyggnad och övriga grundförbättringar. Även utgifter för förbättrande reparationer och underhåll som att du har tillfört bostaden något som inte funnits tidigare, exempelvis tvättmaskin, braskamin eller att du har ersatt en träfasad med tegel är avdragsgilla. Däremot är standardförbättringar som exempelvis att byta ut en befintlig vitvara eller värmepanna till något modernare till följd av teknisk utveckling inte avdragsgilla.

Utgifter för reparationer och underhåll är avdragsgilla till den del utgiften medfört att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet, givet att du har haft utgiften under försäljningsåret eller under något av de fem föregående åren.

Utgifterna måste minst uppgå till 5 000 kronor per år för att vara avdragsgilla och du behöver ha en faktura eller liknande för att kunna styrka din utgift.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank