Det går inte svara generellt på din fråga eftersom det beror på vilken avkastning du får på det egna sparande och hur länge du kommer att leva.

Det du bör veta är att ju tidigare du tar ut din pension desto lägre blir den, och minskningen gäller livet för pension som betalas ut livsvarigt. Innan du bestämmer dig bör du också ta reda på om arbetsinkomsten tillsammans med pensionen gör att du måste betala högre inkomstskatt.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension