Det har länge varit tal om en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. Det skulle innebär att man kan välja att köpa sin el från vilken nordisk leverantör som helst, vilket i teorin borde leda till ökad konkurrens och lägre elpriser. En annan stor fördel för elkonsumenterna är att man bara skall behöva ha kontakt med ett elbolag och få en räkning istället som minst två som det är idag (en från elnätsbolaget och en från elhandelsbolaget). Från början var målsättningen att det skulle bli så redan från 2015 men nu verkar det dröja ytterligare ett par år, det talas om 2017 men det är ännu inte spikat. Det kommer bli en stor omställning för elbranschen men garanterat till stor fördel för elkonsumenterna.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ