Hej!
Garantipensionen är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Så här skriver pensionsmyndigheten på sin hemsida:

Du kan ha rätt till garantipension om du:

· har fyllt 65 år

· har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas.


Men jag rekommenderar ändå att ni tar kontakt med pensionsmyndigheten så att ni får veta vad som gäller i ert specifika fall.


Hälsningar

Katarina