Hej!
Det beror på vad du har för garantiränta. Jag skulle behöva titta på de olika alternativen och jämföra. Den stora frågan är vilken garantiränta du byter bort och hur stora avgifterna är i förhållande till dem nya. Den framtida placeringsinriktningen är också avgörande för vilken avkastning du kan förväntas få. Det bästa är om du resonerar med deras kundcenter.

Hälsningar

Katarina