Hemmaplan i all ära, men när ett erbjudande om att arbeta utomlands dyker upp kan det kännas som en rolig utmaning i några år och kanske innebär det till och med ett lönelyft. Men när det är dags för pension kan de där åren innebära stora luckor.

Höjd lön och sand under tårna på luncherna eller pulsen från en asiatisk storstad i något år. En utlandstjänstgöring kan locka av flera skäl. Tyvärr uppkommer inte sällan problem med pensionsutbetalningar, men då långt senare, vilket kan skapa komplicerade utredningar och retroaktiva kompensationskrav. De tydligaste förlorarna på en utlandskarriär är de med bristande kunskaper om ändrade förmåner och eventuella medföljande.

Ett allt mer internationellt näringsliv
Trenden går mot att nordiskt näringsliv blir alltmer internationellt. Anställda som rör sig utanför landsgränserna lämnar allt oftare sina tidigare pensionsupplägg för lokala lösningar. Det blir också allt svårare att förhålla sig till regler och kompensation i och med att rörligheten ökar. Det finns därmed stora risker att företag och anställda inte vet vilka villkor som gäller.

Anställda i företag utan kollektivavtal inom relativt nya branscher så som IT och media har sällan ett lika väletablerat system för anställda utomlands som industri- och handelsföretag med kollektivavtal. Men även stora internationella företag brottas med problem.

Glöm inte bort den framtida lönen
En 44-årig tjänsteman med 600 000 kronor i årslön (50 000 kronor i månadslön) tjänar in runt 85 000 kronor per år i allmän pension och 100 000 kronor i tjänstepension varje år. Därtill kommer en avkastning på kapitalet tills det att pensionen betalas ut. Det är lätt att glömma bort denna framtidslön, men tre år utomlands utan pensionskompensation innebär för samma tjänsteman en framtida inkomstförlust på 555 000 kronor plus avkastning. För medföljande innebär det ofta förlust av både lön och pension.

Att vid 65 års ålder få reda på att ett antal år till intjänandet av tjänstepensionen försvunnit kan bli en rejäl baksmälla som man inte räknat med.

I tjänstepensionen kan dessutom försäkringar i form av efterlevandeskydd ingå. Vid utlandstjänstgöring faller man i de flesta fall dessutom bort från det svenska socialförsäkringssystemet och omfattas därmed inte längre av bland annat sjukersättning och familjepenning. Då är det viktigt för den anställde att företaget kompenserar bortfallet för att utlandstjänsten inte ska bli en förslustaffär.

Se till att utlandskarriären berikar på alla plan
Inom EU och EES länder gäller avtal mellan länderna så att intjänad allmän pension utbetalas av bosättningslandets motsvarighet till Försäkringskassan vid pensioneringen. Har man arbetat utanför Europa ska man vara särskilt observant och alltid se till undersöka villkoren i det enskilda fallet och spara dokumentation om sitt pensionsintjänande.

En utlandskarriär kan vara enormt berikande på många sätt. Att tänka på pension är inte det första som dyker upp, men att ta sig igenom en liten checklista och ta hjälp inför resan kan göra dig bra mycket rikare.

Råd inför en internationell karriär

1. Se till att få ett skriftligt avtal från din arbetsgivare om vilka villkor, pensions- och försäkringsförmåner som ska gälla vid utlandsanställningen.

2. Om din medföljande partner lämnar en yrkeskarriär och bra anställningsförmåner, räkna ut hur mycket ni förlorar. Kompenserar ditt företag stora delar av det? Kolla upp vilka förmåner som finns för medföljande. Det kan till exempel vara kontant ersättning, sjukpensionsförsäkring, ett pensionssparande och/eller utbildningsbidrag.

3. Om du har möjlighet - kontakta en erfaren pensionskonsult som analyserar det skriftliga avtalet från din arbetsgivare och en skattekonsult för att se till att du inte dubbelbeskattas, dels förmånsbeskattning på pensions- och försäkringsförmåner i arbetslandet, dels från Sverige när pension och försäkringsersättning utbetalas. Om så är fallet bör du begära kompensation från arbetsgivaren.