Hur bygger jag en enkel fondFondportfölj tänkportfölj? Frågan är vanlig. Och här ett enkelt första svar. Sedan kan du efter tycke och smak skruva lite på siffrorna, men utgå ifrån att räntorna är låga i många år framöver. Det är den bistra sanningen.

När vi ska bygga en fondportfölj ska vi med gott samvete undvika de flesta fonderna. Annars kommer vi aldrig till skott. Enklast är att utgå ifrån våra stora fondtyper. Sverige, USA och tillväxt. Lägg till lite räntor så har du en robust bredd. Visst går det att tänka bredare. Men låt detta bli starten.

Enklast vore att bara spara i globalfonder och räntefonder. Då kan du tänka dig att slå ihop alla dina aktiefonder till just Globalfond. Och ha räntorna för sig.

Men ska vi hitta nyanser så behöver vi nog ändå tänka Sverige, USA och tillväxt. Att jag undviker Europa, Japan, Asien, råvaror, valutor…. kan någon protestera. Javisst, finns nyanser. Men ska vi få många att agera så behöver vi vara enkla. Även globalfonderna låter jag vänta just nu. Eftersom de innehåller så mycket Europa och för den del även USA: Det blir väl mycket dubbelkommando.

1 årspotten:

Som du ser väljer jag hälften räntor och hälften aktier. Anledningen är enkel. Gäller det pengarna jag ska använda inom 1 år framöver så vill ja ha ett stabilt sparande. Med hälften räntor så blir det stabilt. Och aktiefoten står mest i USA, vilket är den stabilaste aktiefonden jag hittar närmaste året. ”USA växer utan Europa” Den lyfts av dollarn och bara ekonomiskt tillväxt på andra sidan Atlanten. Bäst ränta det närmaste året väntar jag mig är högräntefonderna. Högräntefonder tål mer

3 årspotten

Blickar vi lite längre fram och ska spara i 3 år, så blir det avgjort mer aktiefonder i portföljen. Orsaken är det döda ränteläget. Räntorna ger ju så lite. Fortfarande blir det mest USA-fonder och lägg till en del Sverige med bra export. Även tillväxtländerna i Asien, Sydamerika och Afrika väntar jag mig betydligt mer av. Men helst breda fonder. SPP billigaste tillväxtfonden. Och räntorna är nu blott 1/10. För på tre års sikt lär världsekonomin växa, även om vi kan få se tillfälliga hack i skyltfönstret på börsen, men det sker ju då och då.

5 årspotten

De pengar vi ska spara 5 år och längre ska vi givetvis ge ännu bättre jordmån. Återigen väntar jag mig mycket av USA, men också av Sverige och tillväxtfonderna. Jag ökar på tillväxtbenet ytterligare. Sedan får vi uppsikten över Europa som kan vakna till när dollarn blir dyr. Kanske är det redan om ett år dags att lägga lite mer sparande där. Vi får se. Du som tvekar kan med gott mod välja USA-fonder. De är mer stabila.

Fondvalet:

Billigt eller bättre? Sedan ska vi fråga oss om vi ska välja det billiga spåret med lågprisfonder eller det mer exklusiva spåret med aktivt förvaltade fonder? Välj i första hand billiga. Då vet du vad du får. Blir du mer engagerad och är beredd att en gång per år se över och eventuellt skicka ut fonder som inte hänger med, så kan du vara redo för just de som hoppas vara just ”bättre”.

Tidpunkten:

Köp nu och mest sedan! Och köp nu inte för alla pengar redan i eftermiddag. Vi vet att börsen är känslig och kan sjunka 5% på kort tid. Därför sparar vi alltid vid minst 3-4 tillfällen om vi har en större pott att placera. Och låt gärna det gå 1 månad eller 2 mellan dessa tillfällen. Då kan vi spara i aktiefonder, utan att vara känsliga för ojämnheter närmaste veckan.

Konkreta fonder

Här kan du också följa vad jag skriver om i min egen fondportfölj Fondportfölj väljer fjärran


Vilka fonder väljer du nu? /claes hemberg