Det är bra att ha ett underlag att utgå ifrån när du ska diskutera vilka förutsättningar för lån du kan få. Om du fyller i underlaget på hemsidan, underlättar det att sedan förhandla om räntan med en lånehandläggare på banken.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar