En löneförhöjning kan fungera som morot för den anställde, men sällan utropas ett "Grattis till tjänstepensionen", trots att den kan komma att utgöra en betydande del av pensionen och är en fantastisk löneförmån.

Tyvärr är tjänstepension fortfarande inte en självklarhet på alla arbetsplatser. Då faller ansvaret på dig själv att förhandla pension när du förhandlar lön.

De som valt att lägga tjänstepensionen i hållbara investeringar borde dessutom få ett dubbelgrattis. "Mumbojumbo - det är väl avkastningen som är det viktiga", kanske en del tänker. Men hållbarhetskraven är just en väl utvecklad strategi för högre avkastning och dessutom för att ge oss en bättre värld att gå i pension i.

I dagsläget använder vi människor betydligt mer resurser än vad jorden kan återskapa. "Business as usual" är alltså inte ett alternativ. Genom att investera i de bolag som anpassar sig till de svårigheter vi står inför, som resursbrist och hållbar drift, har du ett försprång. För vi vet att när det blir brist på naturresurser ökar kostnaderna för dem. Vi vet också att det inom kort kommer att ställas strängare krav kring till exempel utsläpp. Bolag som halkar efter i sin positionering för framtiden kommer att tappa i värde.

Jag hoppas att jag kan säga grattis eller helst dubbelgrattis till just dig! Jag vill att du ska få en bra pension och en bra värld att gå i pension i.

Katarina Wiberg, pensionsrådgivare på SPP