Det ställs precis samma krav på en borgensman som på en låntagare. Båda måste vara över 18 år, båda måste vara fria från betalningsanmärkningar och båda måste klara en kreditprövning. Kreditprövningen görs ju för att säkerställa att den som lånar och den som går i borgen har tillräckligt god ekonomi och tillräckligt stora tillgångar för att kunna betala tillbaka lånet utan problem. Exakt hur kreditprövningen går till och vilka krav som ställs kan skilja sig åt mellan olika banker, så jag föreslår helt enkelt att du frågar den bank där det är aktuellt.

Om du funderar på att gå i borgen för någon annan – räkna kallt med att du kan få betala tillbaka skulden. Låntagaren kan ju i värsta fall bli sjuk, arbetslös eller rentav gå bort i förtid. Räkna också med att din egen kreditvärdighet försämras i och med att du tar på dig betalningsansvaret för ett nytt lån.

Med vänliga hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank